Hiện tại thegioitruyen.com chưa có thông tin của tác giả "Thủy Vu Mộng".
Hãy giúp thegioitruyen.com Đóng góp thông tin tác giả nhé.

Tác Giả "Thủy Vu Mộng"

Tu La Thiên Tôn

Tu La Thiên Tôn

Thần cùng ma, đang cùng tà, chỉ trong một ý nghĩ.Thuận giả xương, nghịch giả vong, đây là Vô Thiên pháp tắc!Một thiếu niên thần bí, mang theo Thôn Thiên Thần Thú, lấy thân thành ma, giết hết cửu thiên vạn giới. Tàn sát vạn ngàn Thần, Ma. Thành tựu chí cao vô thượng Tu La Thiên Tôn.Thiếu niên tên Vô Thiên, là Long thôn một thành viên, trong nhà ngoại trừ đi vào tuổi lục tuần gia gia ở ngoài, cũng không những thân nhân khác, ông cháu hai sống nương tựa lẫn nhau, tháng ngày nhưng trải qua ...
Chương 69

2017-12-30 23:44:09