Hiện tại thegioitruyen.com chưa có thông tin của tác giả "Thụy Tỉnh Thỏ".
Hãy giúp thegioitruyen.com Đóng góp thông tin tác giả nhé.

Tác Giả "Thụy Tỉnh Thỏ"

Tam Thái Tử

Tam Thái Tử

Những âm mưu, tranh giành quyền lực chốn hoàng cung giữa các hoàng thái tử. Người có được đại trí tuệ, đại nghị lực mới là người đứng lên cuối cùng. Tiên Thiên nhất khí thông Hỗn Nguyên. Kim Cương bất hoại động Cửu Thiên. Thân mang Tiên Thiên nhất khí quyết cùng Kim Cương Bất Hoại thần công, lính đánh thuê quốc tế Triệu Vô Cực chuyển thế tới Thương Long đại lục, trở thành Tam hoàng tử Lý Lân không quyền không thế của trung cấp hoàng triều Đại Đường. Ở nơi dùng võ vi tôn như Thương ...
Chương 952

2018-01-02 23:04:39