Hiện tại thegioitruyen.com chưa có thông tin của tác giả "Thú Miêu Đích Lão Thử".
Hãy giúp thegioitruyen.com Đóng góp thông tin tác giả nhé.

Tác Giả "Thú Miêu Đích Lão Thử"

Đạo Tâm Chủng Ma

Đạo Tâm Chủng Ma

Truyện huyền nhiễm Đạo Tâm Chủng Ma xoay quanh một chàng trai bị chính em mình hại nhưng cũng đã từng làm thay đổi cuộc đời chàng. Hắn là công tử của vương hầu thế gia nhưng thiên phú luyện võ quá kém, chỉ có thể bỏ võ theo văn lại bị chính em mình hại, đánh rơi xuống biển. Được Ma Tôn truyền thừa công pháp tuyệt thế, cùng bí quyết tán gái phong phú. Ma Tôn dùng chính bản thân mình làm đỉnh lô vì hắn ngưng tụ ra ma chủng, tu luyện Đạo Tâm Chủng Ma đại ...
Chương 168

2018-05-27 23:10:47