Hiện tại thegioitruyen.com chưa có thông tin của tác giả "Thiên Y Hữu Phong".
Hãy giúp thegioitruyen.com Đóng góp thông tin tác giả nhé.

Tác Giả "Thiên Y Hữu Phong"

Phượng Tù Hoàng

Phượng Tù Hoàng

Tưởng mình đã chết nhưng mở mắt ra lại thấy gấm trướng màn the, Sở Ngọc nhận ra mình đã nhập vào thân thể một công chúa, nhưng đây lại là một nàng công chúa khiến người đời kinh hãi: nổi tiếng hoang dâm!Một cô gái trong sáng, thông minh, mạnh mẽ đến từ thế kỷ hai mươi mốt, lại mang tai tiếng của Sơn Âm công chúa, nàng sẽ xử lý ra sao “hậu cung” của mình? Liệu quanh nàng có bao nhiêu có thể đặt lòng tin tưởng, bao nhiêu người rắp tâm ám hại nàng? Nguyên nhân ...
Chương 293

2017-12-29 19:35:17