Hiện tại thegioitruyen.com chưa có thông tin của tác giả "Thiên Tầm Thiên Tầm".
Hãy giúp thegioitruyen.com Đóng góp thông tin tác giả nhé.

Tác Giả "Thiên Tầm Thiên Tầm"

Trường Mộng Lưu Ngân

Trường Mộng Lưu Ngân

Thế giới này là vô vàn mảnh ghép của cuộc đời mỗi người. Sự xuất hiện của một người tiến tới trong cuộc đời bạn chính là một kì duyên hội ngộ. Có ân báo ân, có oán báo oán, có thù tất báo là điều đương nhiên. Nhưng đâu có việc gì có thể thoát khỏi lưới trời? Một mình gánh vác một lòng thù hận, có mệt mỏi hay không?Có! Con người mà, ai cũng phải có điểm dừng. Cứ mãi mù quáng trông chờ vào một thứ gì đó, nhận lại chỉ là một nỗi đau đến ...
Quyển 6 - Chương 6

2018-01-29 21:20:01