Hiện tại thegioitruyen.com chưa có thông tin của tác giả "Thiên Sắc Sắt".
Hãy giúp thegioitruyen.com Đóng góp thông tin tác giả nhé.

Tác Giả "Thiên Sắc Sắt"

Phương Trượng, Ngươi Liền Đi Theo Ta

Phương Trượng, Ngươi Liền Đi Theo Ta

Dân chúng trong Tiên nhạc thành mỗi khi nói đến Phó gia chuyên kinh thương muối lớn nhất thành này đều phát ra từng trận thở dài. Phó gia này coi như là một lòng một dạ tích đức làm việc thiện, mỗi lần đến nạn châu chấu, lũ lụt, hoặc là khô hạn, sẽ khai thương vì dân chúng phát lương thực. Đáng tiếc, vị tiểu thư xinh đẹp của phủ Phó thành Tiên nhạc này, từ nhỏ thân mình cực nhược, gặp gió thổi nhẹ một chút sẽ sinh bệnh nặng, bây giờ còn nằm ở trên giường ...
Chương 60

2018-02-21 22:51:08