Hiện tại thegioitruyen.com chưa có thông tin của tác giả "Thiên Hồng".
Hãy giúp thegioitruyen.com Đóng góp thông tin tác giả nhé.

Tác Giả "Thiên Hồng"

Túng Sủng Nhất Thiên Kim Hoàng Hậu

Túng Sủng Nhất Thiên Kim Hoàng Hậu

Tương truyền nàng là phế vật của phủ Thừa tướng. So với tất cả mọi người, nàng có thể nói là ngu ngốc nhất trong vạn người ngu ngốc. Thật là như vậy sao? Có lẽ, nàng của trước kia là như vậy. Nhưng nàng của hiện tại đã thay đổi! Không phải là vẻ mặt si ngốc không hiểu chuyện, cái gì cũng không biết, mà thay vào đó là sự cao ngạo, lạnh lùng chẳng mấy ai có thể so bì. Nàng không cầm kì thi họa thì có làm sao không? Nàng biết dùng mưu tính kế, ...
Quyển 2 - Chương 2

2018-02-01 21:47:08