Hiện tại thegioitruyen.com chưa có thông tin của tác giả "Thái Tiểu Tước".
Hãy giúp thegioitruyen.com Đóng góp thông tin tác giả nhé.

Tác Giả "Thái Tiểu Tước"

Hoàng Tử Yêu Nói Giỡn

Hoàng Tử Yêu Nói Giỡn

Từ khi nào Khổng Ất Nhân lại chán ghét nữ nhân vậy? Là lúc ba tuổi, bị một sủng phi của phụ hoàng nhiệt tình ôm, kết quả thiếu chút nữa chết ngộp trong bộ ngực vĩ đại của bà ta sao? Hay là lúc năm tuổi rưỡi, bị một đám tiểu thiên kim hoàng thân quốc thích đầu cắm đầy hoa í a í éo õng ẹo lôi kéo, kết quả trượt chân rơi xuống cái hồ trong ngự hoa viên ư?Tóm lại, hắn đối với khả năng diễn trò cũng với khiến cho người ta chán ghét của ...
Chương 10

2018-02-11 14:19:07