Hiện tại thegioitruyen.com chưa có thông tin của tác giả "Tàm Kiểm Lý Đích Ngưu".
Hãy giúp thegioitruyen.com Đóng góp thông tin tác giả nhé.

Tác Giả "Tàm Kiểm Lý Đích Ngưu"

Vũ Cực Thiên Hạ

Vũ Cực Thiên Hạ

Truyện Vũ Cực Thiên Hạ xoay quanh một chàng trai với biết bao tham vọng của tuổi trẻ, một thiếu niên bình thường mộng tưởng tiến vào võ phủ Thánh địa, lập chí theo đuổi cực hạn võ học. Nhưng mà đối mặt khảo hạch cạnh tranh dữ dội, lại có con cháu quý tộc dựa thế đè người, thiếu niên bình thường nhỏ nhoi làm thế nào sống yên? Tông môn truyền thừa giữ bí mật nghiêm ngặt, công pháp hạch tâm không truyền ra ngoài. Ở Thiên Diễn Đại Lục công pháp truyền thừa khó được như vậy, dù tiến ...
Chương 2476

2018-08-13 11:42:34