Hiện tại thegioitruyen.com chưa có thông tin của tác giả "Ta là Tô Tố".
Hãy giúp thegioitruyen.com Đóng góp thông tin tác giả nhé.

Tác Giả "Ta là Tô Tố"

Gặp Phải Anh Chàng Cực Phẩm

Gặp Phải Anh Chàng Cực Phẩm

Tô Tố là một nhân viên không có cốt cách nhất đang làm việc dưới trướng của Bạch giám đốc Bạch cốt tinh, thế nhưng bằng một cách kỳ diệu nào đó cô lại được điều đến tổng bộ công ty ở Bắc Kinh để đào tạo. Thân là một người không tiền không vui,