Hiện tại thegioitruyen.com chưa có thông tin của tác giả "Sơn Linh".
Hãy giúp thegioitruyen.com Đóng góp thông tin tác giả nhé.

Tác Giả "Sơn Linh"

Hạnh Hoa Thôn Phục Hận

Hạnh Hoa Thôn Phục Hận

Quân Hán tràn sangBạo tàn gieo rắcÐất nước điêu tànSinh linh ta thánTa khóc mình taMáu lệ chan hòaÐời Kiến Ðức, Hán triều phái Phục Ba tướng quân đem mười vạn quân chia làm ba đạo ồ ạt kéo sang đô hộ đất Việt. Dân tình khốn khổ, người người ai oán. Có nhiều bậc anh hào không cam lòng bị đô hộ nên đã cùng nhau đứng lên và đã làm nên những sự tích oai hùng khiến đời sau ca tụng. Vũ Anh Kiệt sau 5 năm bị đày đọa mò trai ở Nam Hải, chàng vượt ngục trở ...
Chương 18

2017-12-28 21:01:52