Hiện tại thegioitruyen.com chưa có thông tin của tác giả "Phong Ngưng Tuyết Vũ".
Hãy giúp thegioitruyen.com Đóng góp thông tin tác giả nhé.

Tác Giả "Phong Ngưng Tuyết Vũ"

Do Ký Kinh Hồng Chiếu Ảnh

Do Ký Kinh Hồng Chiếu Ảnh

Mộ Dung Thanh là con gái Mộ Dung thừa tướng, thay em gái Mộ Dung Diễm gả cho Nam Triều Tam hoàng tử Nam Thừa Diệu. Nam Thừa Diệu tâm tư thâm trầm khó đoán, trong phủ ca cơ vũ nữ muôn hồng nghìn tía, vốn chẳng thiếu mỹ nhân. Mà cho dù hiện giờ có biết bao nhiêu oanh oanh yến yến vờn quanh, thì con người đã có thể trơ mắt đứng nhìn nữ tử duy nhất bản thân yêu thương nhảy vực bỏ mình kia, như thế nào lại có tình cảm thật lòng một lần nữa? Mộ Dung Thanh chỉ biết rằng ...
Chương 139

2018-06-10 15:30:36