Hiện tại thegioitruyen.com chưa có thông tin của tác giả "Phong Kinh Dương".
Hãy giúp thegioitruyen.com Đóng góp thông tin tác giả nhé.

Tác Giả "Phong Kinh Dương"

Di Thu

Di Thu

Thu Nhi hắn tám tuổi đã bắt đầu theo bệ hạ, tới nay đã được gần mười năm. Mười năm qua hắn rất ít rời khỏi Thanh Tú cư, lại càng đừng nói tới chính thức tham gia yến hội. Trong hoàng cung, nam sủng cũng giống như món đồ chơi riêng của Hoàng Thượng, chỉ có thể sống lặng lẽ trong một góc tối âm u. Lần này, sau khi mang thai, hắn đã từng bị Tần phi nương nương cao cao tại thượng ngấm ngầm độc hại, nhưng hiện tại hắn lại được tham gia yến hội mà ...
Chương 108

2018-04-07 09:09:28