Hiện tại thegioitruyen.com chưa có thông tin của tác giả "Phôi Phi Vãn Vãn".
Hãy giúp thegioitruyen.com Đóng góp thông tin tác giả nhé.

Tác Giả "Phôi Phi Vãn Vãn"

Thâm Cung Phượng Duy Xuân Tuý Phế Phi

Thâm Cung Phượng Duy Xuân Tuý Phế Phi

Câu chuyện mở đầu bằng bức màu huyết tanh nhuộm đỏ cả trường thành. Hoàng đế Lê Quốc bị quân Chu Quốc giết chết, Hoàng hậu trước khi tự vẫn muốn mang cả tiểu hoàng tử và tiểu công chúa chết cùng, vì bà sợ, số phận của hai đứa trẻ sẽ tồi tệ nếu rơi vào tay bọn giặc. Nhưng số trời không để hai tiểu nhi nhỏ bé yểu mệnh. Người đến kịp lúc cứu giá cả hoàng tử lẫn công chúa trốn thoát rời đi.Đêm hôm đó, sau mảnh lụa vải màu đỏ, nàng chủ động hôn ...
Quyển 4 - Chương 5

2019-06-23 12:06:07