Hiện tại thegioitruyen.com chưa có thông tin của tác giả "Phó Tráng Tráng".
Hãy giúp thegioitruyen.com Đóng góp thông tin tác giả nhé.

Tác Giả "Phó Tráng Tráng"

Cấm Kỵ Chi Luyến

Cấm Kỵ Chi Luyến

Ngày hôm đó, tuyết bay đầy trời, rõ ràng là một nơi mà thành thị không mấy thanh lương ở phương nam, thế nhưng năm ấy lại nổi lên một trận bão tuyết thật hiếm thấy. Dì nhỏ nói cho cô biết, việc này nhất định là dấu hiệu của ông trời, muốn báo cho cô biết Người sẽ đem đến cho cô một người mà cô khó quên nhất trong đời- tựa như việc nhìn thấy tuyết bay đầy trời một cách bất bình thường vậy- trọn đời khó quên. Và quả thật dì nhỏ đã nói đúng, cô thật sự vĩnh viễn nhớ rõ ...
Quyển 2 - Chương 108

2018-01-05 09:44:12