Hiện tại thegioitruyen.com chưa có thông tin của tác giả "Phất Tử Hạ Diệp".
Hãy giúp thegioitruyen.com Đóng góp thông tin tác giả nhé.

Tác Giả "Phất Tử Hạ Diệp"

Nam Chủ, Thỉnh Tự Trọng

Nam Chủ, Thỉnh Tự Trọng

Nhà văn Nam Tần – Giang Diệp xuyên qua, hiện tên Lam Chỉ.Địa điểm: Đại cương – Ngựa đực văn – Do chính hắn viết.Vốn tưởng rằng có thể xây dựng thành tựu ôm mỹ nhân, lại không nghĩ tới, mỗi một chuyện xảy ra, đều sẽ bị hệ thống trang web viết thành văn, tự động đăng lên.Tác giả xuyên sách đến đại cương ngựa đực văn do chính mình viết, lại bị hệ thống báo cho biết: Mọi chuyện xảy ra xung quanh nhân vật nam chủ đều bị hệ thống trang web viết thành văn, mỗi ngày ...
Chương 2

2018-02-11 14:13:37