Hiện tại thegioitruyen.com chưa có thông tin của tác giả "Ninh Cẩn".
Hãy giúp thegioitruyen.com Đóng góp thông tin tác giả nhé.

Tác Giả "Ninh Cẩn"

Cục Cưng Lật Bàn: Con Là Mẹ Trộm Được?

Cục Cưng Lật Bàn: Con Là Mẹ Trộm Được?

Mộ Niệm Thần - người phụ nữ to gan này! Cư nhiên ba năm trước lại dám giấu hắn, đem cất đi một cục cưng. Đã vậy còn cả gan, ba năm sau cứ gặp được hắn là báo cảnh sát?? Hừ! Mộ Cảnh Thần! Cô giỏi lắm! Hoắc Cảnh Sâm tôi đây nhất định sẽ đem cô đặt dưới thân, làm cho cô mãi mãi không thể đi được nữa. Trích đoạn: Người đàn ông: “Mộ Niệm Thần, em lại đem một cục cưng giấu đi?” Đang khi nói chuyện, cánh tay trực tiếp đem người phụ nữ đang trợn ...
Chương 255-3

2018-01-18 15:21:08