Hiện tại thegioitruyen.com chưa có thông tin của tác giả "Như Khuynh Như Tố".
Hãy giúp thegioitruyen.com Đóng góp thông tin tác giả nhé.

Tác Giả "Như Khuynh Như Tố"

Toàn Phương Vị Huyễn Tưởng

Toàn Phương Vị Huyễn Tưởng

Toàn Phương Vị Huyễn Tưởng là tựa truyện khoa huyễn đầy thú vị, khi mỗi chiếc lông vũ đại biểu một thế giới ! Đây là một thế giới chỉ tồn tại ở trong tưởng tượng ! Từ nhỏ đã được tạo hóa gắn mình với những chiếc lông vũ trắng tinh khôi, cùng với sức mạnh huyền bí. Trong vương quốc Fiore, rất nhiều Ma Đạo Sĩ là một phần của công hội khác nhau, tiếp nhận ủy thác của người khác, cùng sử dụng Ma pháp hoàn thành ủy thác công tác tương ứng , Ma Đạo Sĩ ...
Chương 116

2018-03-07 09:26:44