Hiện tại thegioitruyen.com chưa có thông tin của tác giả "Nguyệt Hoa".
Hãy giúp thegioitruyen.com Đóng góp thông tin tác giả nhé.

Tác Giả "Nguyệt Hoa"

Thiên Thượng Hồng Phi

Thiên Thượng Hồng Phi

Thiên Thượng Hồng Phi vốn là nhân vật nữ duy nhất đạt cấp độ đại thần trong Thiên Địa Huyền Môn. Tuy nhiên sau một tháng không vào trò chơi, khi vào lại cô mới phát hiện tài khoản của mình đã bị người khác trộm mất. Người lấy trộm không ngờ lại là người chồng trong trò chơi của mình, hơn nữa còn lấy trang bị của mình đem cho tiểu tình nhân nữa chứ.Hạ Hồng Phi thấy không cần thiết phải thử lại nữa,bởi vì mật khẩu của nàng chỉ có một: 1a2b3c. Xác nhận không có nhầm ...
Chương 48

2018-01-10 15:37:23