Hiện tại thegioitruyen.com chưa có thông tin của tác giả "Nguyệt Ảnh Đăng".
Hãy giúp thegioitruyen.com Đóng góp thông tin tác giả nhé.

Tác Giả "Nguyệt Ảnh Đăng"

Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống: Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng

Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống: Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng

Chín giờ rưỡi sáng tại công ty Mục Thị đang tổ chức cuộc phỏng vấn như thường lệ hằng năm đều diễn ra. "Cộp cộp cộp..." trợ lý nhân sự khéo léo đi ra: "Xin hỏi vị nào là Erig?" Là tôi!" Cô gái nghe được tên mình liền tiến lên. Cô hãy giới thiệu về mình một chút đi. Cố Bảo Bảo đã sinh sống tại Mỹ năm năm với khả năng tiếng anh tốt như vậy các vị nhân sự rất mong muốn cô sẽ thay đổi vị trí và ứng tuyển vị trí phiên dịch viên cho ...
Chương 179

2018-01-07 09:34:51