Hiện tại thegioitruyen.com chưa có thông tin của tác giả "Ngốc Manh Ngốc Manh".
Hãy giúp thegioitruyen.com Đóng góp thông tin tác giả nhé.

Tác Giả "Ngốc Manh Ngốc Manh"

Bút Kí Xuyên Qua Của Nữ Phụ

Bút Kí Xuyên Qua Của Nữ Phụ

Người xưa có câu: Gậy ông đập lưng ông. Quả nhiên, đem câu nói đó ném lên người cô thật sự mà nói là không sai biết lắm. Ai bảo cô là mầm mống của mọi tai họa, cho nên chính cô phải thu dọn tàn cuộc mà thôi! Trong tất cả các bộ truyện cẩu huyết của mình, các nhân vật nữ phụ của cô gặp rất nhiều bi ai, bị hành hạ cho đến tơi tả thê thảm mới thôi. Vì lười, cô ngại suy nghĩ đến kết cục của nữ phụ, cho nên bộ truyện nào nhân ...
Chương 16

2018-01-13 19:01:08