Hiện tại thegioitruyen.com chưa có thông tin của tác giả "Ngã Nguyện Thừa Phong".
Hãy giúp thegioitruyen.com Đóng góp thông tin tác giả nhé.

Tác Giả "Ngã Nguyện Thừa Phong"

Bóng Sói Hú

Bóng Sói Hú

Ở Tuyên Thành, Phí thị là một trong bốn xí nghiệp lớn, nó nổi danh không chỉ vì tập đoàn gồm những người có quyền có tiền, mà hơn cả là người đứng đầu Phí Như Phong, nổi tiếng khắp Tuyên Thành. Hắn cao lớn anh tuấn, lỗi lạc phi phàm, có sức hấp dẫn tuyệt đối khiến người khác mê muội, hơn nữa lại nhiều tiền, thân phận cực kỳ cao quý.Tôi đang bước vào thang máy của Phí Thị. Đột nhiên thang máy đứng lại xung quanh tối đen lại. Tôi cảm thấy bình thường nhưng người đối ...
Chương 72

2018-02-28 09:28:33