Hiện tại thegioitruyen.com chưa có thông tin của tác giả "Nam Lang Yếu Giảm Phì".
Hãy giúp thegioitruyen.com Đóng góp thông tin tác giả nhé.

Tác Giả "Nam Lang Yếu Giảm Phì"

Chuyện Ma Quái Ở Bệnh Viện Đồng Hoa

Chuyện Ma Quái Ở Bệnh Viện Đồng Hoa

Nghe tên câu chuyện thì đã có thể đoán được phần nào đây sẽ là một câu chuyện kinh dị, nhưng đặc biệt hơn, trong câu chuyện kinh dị này, tác giả còn lồng ghép cả những tình cảm của hai người con trai. Thành phố nào cũng có tội ác và chú oán, và những nơi chúng tập hợp được gọi là “huyệt”. Nếu lỡ lạc chân vào đó, thì không thể hóa giải, chỉ có thể trốn thoát. Hai thanh niên bình thường bỗng nhiên lại lạc vào khu nhà của một bệnh viện. Họ dựa vào một chiếc ...
Chương 52

2018-01-07 10:43:00