Hiện tại thegioitruyen.com chưa có thông tin của tác giả "Nam Hải Thập Tứ Lang".
Hãy giúp thegioitruyen.com Đóng góp thông tin tác giả nhé.

Tác Giả "Nam Hải Thập Tứ Lang"

Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Xưa nay, bậc anh hùng trượng nghĩa vì dân vì nước, đa phần chỉ để tạc tượng, để viết vào sử sách.Còn gian hùng lạnh lùng với trái tim bằng đá và bàn tay đầy máu, mới là kẻ tạo dựng được cơ nghiệp đế vương!Quả đúng như vậy, một kẻ máu lạnh, tàn nhẫn lẫn tham vọng và tài năng như hắn, sẽ quá phí phạm nếu như không cho hắn xưng hùng xưng bá, thống lĩnh một vùng trời.Có lẽ, ông trời tiếc cho tài năng và trái tim tàn nhẫn đó nên khi hắn - Dương Túc ...
Chương 445

2017-12-29 23:22:08