Hiện tại thegioitruyen.com chưa có thông tin của tác giả "Nại Tiểu Nhàn".
Hãy giúp thegioitruyen.com Đóng góp thông tin tác giả nhé.

Tác Giả "Nại Tiểu Nhàn"

Cưỡng Chiếm Giường Vua: Bạo Quân, Thỉnh An Cho Bổn Cung

Cưỡng Chiếm Giường Vua: Bạo Quân, Thỉnh An Cho Bổn Cung

Nàng từ khi xuyên qua đã là cao ngạo vô tâm. Nàng không phải nữ nhân thùy mị nết na, cũng không phải mẫu người biết lấy lòng người khác. Nàng chính là nàng, nàng kiêu ngạo đặc biệt tựa như đóa mạn đà la nở rộ giữa đất trời, không ai có thể giẫm đạp, không ai có thể coi khinh nàng. Nàng-hết thảy mọi thứ đều không thèm để lại trong tầm mắt! Hắn là Hoàng đế thì đã làm sao? Hoàng đế cũng không thể chọc giận nàng! Nàng muốn giường của hắn, muốn giường của hắn! ...
Chương 136

2018-02-01 21:46:46