Hiện tại thegioitruyen.com chưa có thông tin của tác giả "Mộ Dung Yên Nhi".
Hãy giúp thegioitruyen.com Đóng góp thông tin tác giả nhé.

Tác Giả "Mộ Dung Yên Nhi"

Đế Nghiệp Như Họa

Đế Nghiệp Như Họa

Hắn đứng ở đó, tà áo bay, khuôn mặt lãnh khốc vô tình như một tấm gương phẳng lặng, tư thế hào hùng đó, máu tươi vốn đã lấp đầy sa trường, hắn vượt qua mọi đàm tiếu trong nhân gian để hoàn thành bức họa đế nghiệp. Chốn cung đình hiểm ác, đi được bước nào hay bước đó. Nàng không ngờ rằng bản thân lại là người được đế vương sủng ái nhất hậu cung. Thịnh cực tất suy, sủng ái vô hạn cuối cùng sẽ trở thành diệt vong. Vinh sủng một đời như đóa phù dung ...
Quyển 3 - Chương 10

2018-03-13 14:27:21