Hiện tại thegioitruyen.com chưa có thông tin của tác giả "Minh Nguyệt".
Hãy giúp thegioitruyen.com Đóng góp thông tin tác giả nhé.

Tác Giả "Minh Nguyệt"

Ác Ma Hoàng Hậu

Ác Ma Hoàng Hậu

Gần hai mươi năm qua, cuộc sống của nàng chưa từng có tự do. Từ khi biết nhận thức, nàng đã thấy mình sống ở trên đảo nhỏ, bốn bể đều là nước biển. Nàng giống như là một tù binh bị nhốt ở nơi đây, không thể chạy thoát, cũng chẳng thể nào phản kháng được. Cho dù nàng kêu gào cầu xin, cũng đâu có ai thấu?Vật lý, hóa học, toán học,... cuộc sống của nàng chỉ là như thế, giống như một cái xác không hồn, mặc cho người ta định đoạt. Tự do, đối với nàng ...
Chương 5

2018-10-14 23:00:57

Yêu Cung

Yêu Cung

Đây là một câu chuyện xưa của Yêu Cung thủ, một chức nghiệp khác biệt, một truyền kỳ khác biệt! Hắn không có thiên phú tài trí hơn người, hắn không có phong phạm bá vương kinh sợ lòng người, hắn có được chỉ là một viên yêu đan không giống người thường. Thiên tài? Ta không phải là thiên tài, bởi vì ta là chung kết giả của thiên tài! Các vị thiên tài, cố gắng tu luyện đi, bởi vì chỉ khi các ngươi cố gắng tu luyện, ta mới trưởng thành nhanh hơn…Mỗi một quyền Âu Dương ...
Chương 1219

2018-01-18 00:02:22