Hiện tại thegioitruyen.com chưa có thông tin của tác giả "Miêu Mễ Không Ngoan".
Hãy giúp thegioitruyen.com Đóng góp thông tin tác giả nhé.

Tác Giả "Miêu Mễ Không Ngoan"

Xuyên Qua Thứ Nữ Lương Y

Xuyên Qua Thứ Nữ Lương Y

Tất cả mọi người bên ngoài đều hâm mộ nàng là con gái của dòng chính nhà họ Tiết, nhưng không ai biết bên trong đó có biết bao nhiêu nổi khổ. Nàng là Khưu Như Mặc, con thứ trong nhà lại bị ép gả cho một cái bệnh lao sắp chết thay cho Khưu Như. Chồng nàng bệnh chết, nàng phải giữ tiết hạnh, ở vậy thờ chồng. Chồng nàng hết bệnh, bình phục, nàng phải làm thiếp, không thể làm chính thất. Đây là kết cục của nàng? Không, nàng không phục! Xuyên Qua Thứ Nữ Lương là câu ...
Chương 9

2018-03-08 11:12:49