Hiện tại thegioitruyen.com chưa có thông tin của tác giả "Mi Điêu Chu Nhan".
Hãy giúp thegioitruyen.com Đóng góp thông tin tác giả nhé.

Tác Giả "Mi Điêu Chu Nhan"

Cố Đô Khuynh Hàn

Cố Đô Khuynh Hàn

Truyện Cố Đô Khuynh Hàn là câu chuyện thuộc thể loại đam mỹ. Truyện kể về Hàn Y, người  này có dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, dáng người lại càng thanh thoát. Trước đây,  cô có tình cảm với Gia Vũ Đế nhưng hắn là người kế vị ngôi vàng và sau này bỏ cô mà đi. Cô uất hận trong lòng, nhưng vẫn phải sống vì muốn một ngày, sẽ báo thù hắn.Khuynh Hàn thành trước đây là kinh đô, từ sau thời Gia Vũ Đế, mới dời đô đến Dương thành hiện tại. Khuynh Hàn thành hiện ...
Chương 3

2018-03-04 20:01:21