Hiện tại thegioitruyen.com chưa có thông tin của tác giả "Mèo Cô Đơn".
Hãy giúp thegioitruyen.com Đóng góp thông tin tác giả nhé.

Tác Giả "Mèo Cô Đơn"

Vương Nghịch Thiên Hạ: Chỉ Sủng Đệ Đệ Đáng Yêu

Vương Nghịch Thiên Hạ: Chỉ Sủng Đệ Đệ Đáng Yêu

Truyện xuyên không Vương Nghịch Thiên Hạ: Chỉ Sủng Đệ Đệ Đáng Yêu cũng chính là câu chuyện tình cảm của nàng và hắn, câu chuyện tình đầy yếu tố bất ngờ. Hắn là nhiếp chính vương của Nhật Nguyệt quốc, là thiên tài trăm năm khó gặp, khi 7 tuổi chỉ huy một vạn quân đánh thắng được mười vạn quân giặc, 10 tuổi trở thanh Nhiếp Chính Vương, 12 tuổi tấn cấp trúc cơ là vị trúc cơ trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Dung mạo hắn diễm áp quần phương, làm người khác điên đảo, đệ nhất ...
Chương 22

2018-02-28 15:23:02