Hiện tại thegioitruyen.com chưa có thông tin của tác giả "Mê Loạn Giang Sơn".
Hãy giúp thegioitruyen.com Đóng góp thông tin tác giả nhé.

Tác Giả "Mê Loạn Giang Sơn"

Hãn Phi, Bổn Vương Giết Chết Ngươi

Hãn Phi, Bổn Vương Giết Chết Ngươi

Mỗ nữ chẳng qua cao hứng một chút, vậy mà boss nỡ đem tiền lương của nàng trừ không một đồng. Mỗ nữ chẳng qua chỉ làm vẻ đáng yêu một chút mà bị gọi là tiểu tam. Mỗ nữ quả thật chỉ số khổ một chút mà xuyên không về cổ đại, lại bị gọi Vũ Văn Tiểu Tam, lại còn bị gả cho tên vương gia hỗn đại Viên Hiên Vô Thương. Hắn rõ ràng một chút cũng không yêu nàng, luôn bắt nạt nàng, thị uy nàng, thế mà không cho phép nàng nói không yêu hắn. ...
Quyển 3 - Chương 32

2017-12-30 09:25:11