Hiện tại thegioitruyen.com chưa có thông tin của tác giả "Mê Lộ Long".
Hãy giúp thegioitruyen.com Đóng góp thông tin tác giả nhé.

Tác Giả "Mê Lộ Long"

Nhật Ký Thuần Phu

Nhật Ký Thuần Phu

Quan Tú Tú ngồi nhìn sổ sách mà phát sầu, hộp tiền đặt ở cạnh tay nàng đang mở ra, bên trong chỉ còn lại một xâu tiền. Con gái lớn bị bệnh, con trai nhỏ còn phải đi học, hai chuyện này đều là chuyện gấp gáp.Nàng chẳng hiểu xui xẻo như thế nào lại lấy phải một tướng công bất tài vô dụng suốt ngày chỉ biết bài bạc rượu chè gái gú. Hắn trở về muốn đòi tiền nhưng chỉ còn một xâu bạc cuối cùng nàng muốn để dành chữa bênh cho con gái. Lão gia ...
Chương 18

2018-03-12 08:30:47