Hiện tại thegioitruyen.com chưa có thông tin của tác giả "Mặc Hạp Thiển Trà".
Hãy giúp thegioitruyen.com Đóng góp thông tin tác giả nhé.

Tác Giả "Mặc Hạp Thiển Trà"

Nhặt Được Ông Xã Sĩ Quan

Nhặt Được Ông Xã Sĩ Quan

Truyện “Nhặt Được Ông Xã Sĩ Quan” của Mặc Hạp Thiến Trà là thể loại ngôn tình quân nhân dành cho những bạn yêu thích thể loại quân nhân vì nước quên mình. Nàng là Vạn Uyển là một bác sĩ làm việc trong quân y. Chàng là Diệp Dực là một đoàn trưởng đoàn thiết giáp. Hai người được gia đình mai mối và lấy nhau. Họ cùng làm trong quân đội, tính tình ắt có nghiêm  khắc, nhưng vẫn rất nồng nàn trong tình cảm. Họ như một đôi trai tài gái sắc, ăn ý hết mức. "Báo cáo!" ...
Chương 57

2017-12-29 15:28:51