Hiện tại thegioitruyen.com chưa có thông tin của tác giả "Mặc Giản Không Đường".
Hãy giúp thegioitruyen.com Đóng góp thông tin tác giả nhé.

Tác Giả "Mặc Giản Không Đường"

Mã Văn Tài Người Đáng Đánh Đòn

Mã Văn Tài Người Đáng Đánh Đòn

Nữ chính A Đường là một nhân vật khá đặc biệt. Bạn ấy có tư tưởng hiện đại (chắc rồi, từ hiện đại về mà) nhưng tư tưởng này chỉ dừng lại ở mức không quá xem trọng mấy cái lễ giáo phong kiến. Cho nên nữ chính khá thoải mái khi trà trộn vào đám con trai lúc đi học. Mặc dù, cô nàng A Đường này biết về truyền thuyết Lương - Chúc nhưng lại không nắm rõ chi tiết. Cộng thêm việc hoàn toàn “mù” nữ công gia chánh; cầm, kỳ, thi, hoạ cũng không thông, đi ...
Chương 94

2018-01-07 11:45:32