Hiện tại thegioitruyen.com chưa có thông tin của tác giả "Ma Liên".
Hãy giúp thegioitruyen.com Đóng góp thông tin tác giả nhé.

Tác Giả "Ma Liên"

Vưu Vật Quân Sư

Vưu Vật Quân Sư

Lục U Lan - Bạch Chỉ, là một đặc công trong tổ quân sư ba người , xinh đẹp trong trẻo nhưng lạnh lùng, chỉ số thông minh siêu quần. Nhưng mà, công cao hơn chủ, cấp trên sau lưng ám chiêu làm nàng xuyên qua dị thế. Ai không biết bên cạnh hoàng đế “Chỉ công công”, đạm như u lan, trí so với Gia Cát. Chúng phi tranh thủ tình cảm? Hảo, chỉ cần đừng làm ô uế mắt của nàng . Hoàng tử tranh đế vị? Được, xem ai thuận mắt nàng liền giúp người đó. Triều ...
Chương 52

2018-01-16 18:20:03