Hiện tại thegioitruyen.com chưa có thông tin của tác giả "Louise Zero".
Hãy giúp thegioitruyen.com Đóng góp thông tin tác giả nhé.

Tác Giả "Louise Zero"

Huyết Vương Phi

Huyết Vương Phi

“Hôn nhân, điền cố, vạn cố chi thù” Lòng cừu hận như một ánh gươm vô hình, xuyên suốt qua thời gian và không gian, đã tồn tại rồi thì vạn kiếp bất phục, tồn tại trường tồn và vĩnh cửu. Trên nhân gian này, tam giới chưa ai có thể thoát được vòng xoáy lẩn quẩn của ân oán tình thù, khiến vạn kiếp sinh linh đồ thán!Một bộ truyện nữa viết về chủ đề cừu hận, mang thể loại Xuyên Không- Dị Giới- Nữ Cường của tác giả Vong Xuyên Tứ Nguyệt, tuy cũ mà hấp dẫn, tuy ...
Chương 10

2018-01-09 10:44:12