Hiện tại thegioitruyen.com chưa có thông tin của tác giả "Long Ðàm".
Hãy giúp thegioitruyen.com Đóng góp thông tin tác giả nhé.

Tác Giả "Long Ðàm"

Đổ Bác Chi Vương

Đổ Bác Chi Vương

Cờ bạc, sát phạt lẫn nhau trong cuộc đỏ đen… Võ Lâm Đổ Thành giống như một bóng ma xuất hiện chấn động võ lâm thiên hạ. Cuộc đỏ đen sát phạt như những cơn lốc cuốn hút theo toàn bộ giới giang hồ. Trong Võ Lâm Đổ Thành ấy bài bạc sát phạt nhau bằng những gì? Tiền bạc? Sinh mệnh? Địa vị? Hoặc đến cả tình ái cũng đem ra đặt trên chiếu bạc? Kẻ chuyên đánh bạc thì sát phạt bằng tiền bạc. Kẻ cao thủ võ lâm thì sát phạt nhau bằng sinh mạng. Còn những ...
Chương 38

2017-12-30 13:45:21