Hiện tại thegioitruyen.com chưa có thông tin của tác giả "Liễu Thượng Mi".
Hãy giúp thegioitruyen.com Đóng góp thông tin tác giả nhé.

Tác Giả "Liễu Thượng Mi"

Tình Sử Bi Thương Của Một Nàng Phượng Hoàng

Tình Sử Bi Thương Của Một Nàng Phượng Hoàng

Chốn thiên đình hôm nay tất cả các chư tiên đều tề tựu để chúc mừng thượng thọ của ngọc hoàng đồng thời cũng là buổi lễ để vương mẫu nương nương tìm ý trung nhân cho Thượng tiên Bích Hoa.Thượng tiên Bích Hoa trước khi thành tiên là hoàng tử ở nhân gian, sau chịu ơn của Thái Thượng Lão Quân mà phi thăng. Một trăm năm trước, Ma giới đánh lén Tiên giới, Nhị Lang Chân Quân vừa mới nhận lệnh đến Nam Hải thu phục yêu quái, giữa lúc Thiên Đế đang đau đầu nhức óc, thì ...
Quyển 2 - Chương 61

2018-02-06 18:57:11