Hiện tại thegioitruyen.com chưa có thông tin của tác giả "Kim Bạc Bạc".
Hãy giúp thegioitruyen.com Đóng góp thông tin tác giả nhé.

Tác Giả "Kim Bạc Bạc"

Hái Hoa Tặc, Đừng Chạy!

Hái Hoa Tặc, Đừng Chạy!

Nàng chỉ là nhất thời hồ đồ liền đi hành hiệp trượng nghĩa, kết quả là bị chỉnh lên chỉnh xuống đến vô cùng bi ai. Tại sao có thể trách nàng? Nàng chỉ là bất bình vì bạn thân cho nên mới ra tay hành nghiệp trượng nghĩa mà thôi. Một người như nàng chính là tinh hoa trong tinh hoa, thanh thuần trong thanh thuần, thế nhưng hà cớ gì nàng lại phải trải qua một kiếp nạn? Báo ứng? Là báo ứng sao? Nàng không tin! Rõ ràng là nàng đang tích đức cho đời sau. Vậy ...
Chương 99

2018-01-24 19:30:48