Hiện tại thegioitruyen.com chưa có thông tin của tác giả "Không Thành Kế".
Hãy giúp thegioitruyen.com Đóng góp thông tin tác giả nhé.

Tác Giả "Không Thành Kế"

Dụ Hoặc

Dụ Hoặc

Tiền không phải là tất cả. Nhưng nếu không có tiền, thử hỏi có thể sống được không? Người ta có câu: Thứ gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Quả nhiên có tiền thật sự là rất tốt! Nhưng đồng tiền cầm trong tay của chúng ta phải trong sạch, nếu không nhất định sẽ tạo thành vết nhơ nhuốc cả đời. Cậu vì tiền mà bán rẻ bản thân mình cho anh. Chính vì thế, duyên phận cũng từ đây mà bắt đầu chệch hướng. Cậu đối với anh chỉ là một ...
Chương 43

2018-04-08 09:33:53