Hiện tại thegioitruyen.com chưa có thông tin của tác giả "Không Thành Hối".
Hãy giúp thegioitruyen.com Đóng góp thông tin tác giả nhé.

Tác Giả "Không Thành Hối"

Vô Địch Thần Võ

Vô Địch Thần Võ

Với những câu văn chau chuốt, Không Thành Hối xuất sắc đưa người đọc cuốn theo dòng cảm xúc qua Vô Địch Thần Võ. Nơi thiên về tu luyện võ công, nơi thần võ lên ngôi cường giả độc tôn. Nơi mà âm mưu đầy huyết thương đang dần xây nên tường thành.Thần võ làm điên đảo trời đất, cường giả san sát, chư hùng tranh phách.Chỗ sâu trong Hoang địa, chim muông bay ngang, gió lửa liên tục.Tiềm long chi uyên, u sâm yên lặng, âm mưu liên thiên.Tinh không trên, trụy tinh như mưa, họa khởi cửu tiêu...Nhưng ...
Chương 5

2017-12-28 17:53:12