Hiện tại thegioitruyen.com chưa có thông tin của tác giả "KellyKil".
Hãy giúp thegioitruyen.com Đóng góp thông tin tác giả nhé.

Tác Giả "KellyKil"

Vợ Yêu, Đừng Chạy Trốn

Vợ Yêu, Đừng Chạy Trốn

Lãnh Phong, người cũng như tên. Hắn là tạo hóa của gió, có thể thổi bay mọi thứ cũng có thể xoa dịu mọi thứ.  Phụ nữ ư? Hắn không cần. Thích thì chơi không thích thì thôi, đối với hắn phụ nữ chẳng qua là một loại quần áo sơ cua không cần thiết. Hắn không nghĩ tới rồi sẽ có một ngày nọ, có một cô gái băng thanh ngọc khiết, hoa nhường nguyệt thẹn từ từ ngẫu nhiên bước vào tầm mắt của hắn. Đi vào tâm can hắn, lập một tòa thành trong đó khiến hắn ...
Chương 64

2017-12-28 19:31:37