Hiện tại thegioitruyen.com chưa có thông tin của tác giả "Kavy".
Hãy giúp thegioitruyen.com Đóng góp thông tin tác giả nhé.

Tác Giả "Kavy"

Thiên Tôn Trùng Sinh

Thiên Tôn Trùng Sinh

Tại Tiên Giới, Đại La Thiên Cung. Một thanh niên anh tuấn mặc đạo bào, ngồi xếp bằng tại đại điện. Thanh niên mi tâm lóe ra một đạm kim sắc phù ấn. Đây chính là một trong ngũ đại Thiên Tôn của Tiên Giới Đại La Thiên Tôn, cũng là truyền kỳ nhiều năm nhất trên Tiên Giới trở thành tối cao Thiên Tôn! Đại La Thiên Tôn, từ nhân gian phi thăng lên Tiên Giới, trăm năm tu thành Thiên Tiên, nghìn năm đạt được Kim Tiên, vạn năm đột phá Đại La Kim Tiên, sau cùng Cửu ...
Chương 608

2018-01-07 15:24:00