Hiện tại thegioitruyen.com chưa có thông tin của tác giả "Hương Tuyết cục cưng".
Hãy giúp thegioitruyen.com Đóng góp thông tin tác giả nhé.

Tác Giả "Hương Tuyết cục cưng"

Dưỡng Thú Thành Phu

Dưỡng Thú Thành Phu

Chuyện xưa, chàng là một đời xà vương số khổ bị một nữ tử ức hiếp. Lúc đầu khi hắn là xà, nàng bắt nạt hắn, nàng nói hắn là sủng vật của nàng hắn cảm thấy thật mất mặt. Khi biến thành người, vẫn là nàng bắt nạt hắn, hắn hạnh phúc  nói "Trẫm là phu quân ngươi, trẫm không sủng ngươi, ai sủng ngươi?"Chuyện kể về con đường sủng thê của xà vương, nữ chủ xấu bụng nam chủ.Người khác dưỡng thú, nàng cũng dưỡng, chỉ là người khác dưỡng chính là rùa đen, tiểu Kim ngư, hung tàn ...
Chương 37

2018-01-16 18:20:18