Hiện tại thegioitruyen.com chưa có thông tin của tác giả "Hoành Tảo Thiên Nhai".
Hãy giúp thegioitruyen.com Đóng góp thông tin tác giả nhé.

Tác Giả "Hoành Tảo Thiên Nhai"

Vô Tận Đan Điền

Vô Tận Đan Điền

Khí Hải là nơi tu luyện giả nạp khí căn bản, là nơi trực tiếp chứa đan điền, ảnh hưởng đến thiên phú, hóa khí trụ cột. Thiên phú cao hơn người thì một cái Khí Hải thường có mấy cái đan điền. Đan điền càng nhiều, thiên phú càng cao, tốc độ nạp khí, hóa khí lại càng nhanh. Người cả đời Khí Hải có bao nhiêu đan điền đều là trời sinh sao có vậy. Nhưng, nếu có pháp quyết tu luyện tăng số đan điền lên thì sao?Sau khi trọng sinh Nhiếp Vân mang trong mình Vô ...
Chương 77

2018-10-08 19:01:58