Hiện tại thegioitruyen.com chưa có thông tin của tác giả "Hán Lệ".
Hãy giúp thegioitruyen.com Đóng góp thông tin tác giả nhé.

Tác Giả "Hán Lệ"

Thể Tôn

Thể Tôn

Thể Tôn của Hán Lệ một tác phẩm thuộc thể loại tiên hiệp vô cùng đặc sắc. Mọi chuyện bắt đầu khi một đạo sĩ đi qua Lôi gia thôn và bắt gặp Lôi Ma, anh trai Lôi Cương. Nhận thấy Lôi Ma là tam hành chi thể, thể chất hiếm có trong thất giới nên thu làm đồ đệ, đưa về Tiên Đạo giới tu luyện. Còn Lôi Cương tư chất kém nên không thu, diễn ra một cuộc chia ly khá đau đớn.Từ đó, Lôi Cương sống một mình. Mỗi ngày ngồi dưới thác nước để tu luyện( thực ra cũng không phải tu ...
Chương 935

2018-01-15 20:27:32