Hiện tại thegioitruyen.com chưa có thông tin của tác giả "Giới Thuần".
Hãy giúp thegioitruyen.com Đóng góp thông tin tác giả nhé.

Tác Giả "Giới Thuần"

Trọng Sinh Chi Như Thử Ảnh Đế

Trọng Sinh Chi Như Thử Ảnh Đế

Truyện Trọng Sinh Chi Như Thử Ảnh Đế của tác giả Giới Thuần là câu chuyện trọng sinh vào thân xác của người khác của nam chính. Cậu sống trên đời hai mươi tám năm, sóng to gió lớn nào cũng đã trải qua, cũng tự tin chuyện trọng sinh không có thật, vậy mà nó lại xảy ra đối với mình. Vào một đêm mưa, cậu bị xe tông chết liền sống lại, trọng sinh trên thân thể người khác. Nói ra cũng xui xẻo, vừa mới tỉnh lại đã bị người ta gán cho cái tội danh đâm chết người, mà người bị đâm lại là chính ...
Chương 71

2018-04-08 21:53:12