Hiện tại thegioitruyen.com chưa có thông tin của tác giả "Giáo Ưởng".
Hãy giúp thegioitruyen.com Đóng góp thông tin tác giả nhé.

Tác Giả "Giáo Ưởng"

Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Hoàng đế tuổi còn nhỏ, thái hậu yếu đuối, tôn thất thưa thớt. Uy quốc công Lưu Hiết cầm giữ triều chính, không kiêng nể gì loại trừ phe đối lập. Để đảm bảo ngai vàng của mình thái hậu muốn cùng Uy quốc công kết tình thông gia. Nhưng mọi người đều biết ông không có con gái thì làm sao kết tình thông gia đây.Nhớ tới nữ nhi của mình thì phải nhắc tới chuyện của mười hai năm trước. Hạ triều về nhà, trên đường gặp mưa to vừa vào cửa, đang cởi áo choàng thì thấy ...
Chương 79

2018-03-06 22:17:38