Hiện tại thegioitruyen.com chưa có thông tin của tác giả "Giản Hồng Trang".
Hãy giúp thegioitruyen.com Đóng góp thông tin tác giả nhé.

Tác Giả "Giản Hồng Trang"

Ngồi Hưởng Tám Chồng

Ngồi Hưởng Tám Chồng

Nàng vốn là một cô hồn phiêu đãng lãng du nhờ cơ duyên xảo hợp mà xuyên không nhập vào người Nhữ Dương quận chúa nước Đại Tụng. Tỉnh lại, đối mặt với một quận chúa điêu ngoa kiêu căng, ngu muội thô bỉ, không còn từ ngữ nào có thể diễn tả. Nhưng chuyện làm nàng cảm thấy "sốc" nhất là vị quận chúa này lại có được năm vị phu quân anh tuấn đến không tưởng tượng nổi! Giống như năm đóa hoa nhài cắm bãi phân trâu!Năm vị phu quân? Trời ạ, thế giới này điên hết ...
Chương 212

2018-01-07 11:02:11