Hiện tại thegioitruyen.com chưa có thông tin của tác giả "Đường Gia Yêu Muội".
Hãy giúp thegioitruyen.com Đóng góp thông tin tác giả nhé.

Tác Giả "Đường Gia Yêu Muội"

Kiêu Nữ Tu Tiên

Kiêu Nữ Tu Tiên

Hoa sen thanh thủy Ngọc Diệu âm, người vô tội đã chết lại trọng sinh. Giữa nhân duyên được tiên duyên, nhanh chóng bước vào tu tiên cảnh. Con đường tu tiên ngàn vạn đường, vẻn vẹn duy nhất là chính đạo. Một lòng tu hành Lăng Vân Chí, trừ yêu hàng ma đuổi tà ma quái. Ngàn đào vạn lộc mặc dù vất vả, thiên chuy bách luyện thủy thành kim.Ngọc Ru Đường, thờ phụng tín tiên, là tổ chức tuyệt mật triều Chu Vương, vì thế giáo chủ thừa kế có thể dùng bát quái trận hướng ...
Chương 76

2017-12-30 18:30:12